mong ad xem xét xem ae gộp vào sever nào cho ae choi đông dảo và vui vẻ hơn. tks!