Báo cáo adm tình hình gặp phải là e dùng chuột phải để cất w3 DK vào hòm đồ thì bị mất w3 ạ. Mong adm xem xét giúp đỡ phục hồi giúp e w3 DK ạ. Mong sớm đc gặp ae trong...