hi mọi người !
sao mình tải về rồi giải nén ra rồi mà vẫn ko vào dc game nhĩ ! nhấn vô mu.exe hoặc main.exe thì nó quay xong ko hiện gì hết bo tay:(