tình hình là sv nay đã vắng đi nhiều.vậy thay mặt cho ae sv Quận 10 mong ad sớm có phương án cho AE Quận 10 được sát nhập vào các sv đông đảo hơn để đồng tiền của AE nạp vô...