TOP 50 lúc 0h00 11/06/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 HiImAtom 0 76 400 Lord Emperor Quận 5
2 Andyyyy 0 75 288 Rage Fighter Quận 5
3 OneKey 0 74 400 Grand Master Quận 5

View more latest threads same category: