TOP 50 lúc 0h00 14/06/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 OneKey 0 163 400 Grand Master Quận 5
2 Andyyyy 0 162 400 First Master Quận 5
3 SuMiShi Ta 0 161 400 Duel Master Quận 5
4 Woft 0 160 400 Grand Master Quận 5
5 OnlyGame 0 160 400 Lord Emperor Quận 5

View more latest threads same category: