TOP 50 lúc 0h00 11/07/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 SPECIAL 0 66 400 Duel Master Quận 10
2 Oracle 0 60 400 Blade Master Quận 10
3 ShinArC 0 60 306 Blade Knight Quận 10

View more latest threads same category: